Eén aanspreekpunt met kennis over
alle ZE zones in de steden

De invoering van de ZE zones in de Nederlands steden verloopt wat wispelturig. De ZE logistiek zones worden niet tegelijkertijd ingevoerd, ze variëren aanzienlijk in omvang en de voorwaarden zijn verschillend. Bij het nationale coördinatiepunt Goederenhubs Nederland is de kennis en het overzicht dat u zoekt op de ZE zones al aanwezig. Uw specifieke situatie is het uitgangspunt bij het creëren van de oplossing. U kunt bijvoorbeeld gefaseerd in de tijd gebruik gaan maken van de stadshubs, daar waar uw voertuigen de toegang zelf niet meer hebben.

Goederenhub Nederland beschikt over een smart IT platform dat eenvoudig toegankelijk is en dat de zichtbaarheid van uw goederen garandeert van begin tot eind, in elke stad. Dankzij dit platform en de jarenlange ervaring kan Goederenhubs Nederland ook een advies geven over herschikken van kosten en baten in de keten. Daardoor wordt zero emissie stadslogistiek ook voor uw bedrijf toegankelijk. Neem contact op als u voorbereid wilt zijn op de nabije toekomst.

Translate »